Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupující urobením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky vyhlásené predávajúcim

Roman Neslušan-RONES, Clementisova 1017/14, 02401 Kysucké Nové Mesto,SR, ičo 40521567/ďalej len predávajúci/

pre dodávku tovaru.Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

2) OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame Vám možnosť on-line nonstop nákupu priamo z Vašej kancelárie alebo domova. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíka, telefónu, e-mailu alebo písomne na našej adrese. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke. Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných médiách sú údajmi nezáväznými a vychádzajúcimi z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás budeme samozrejme bezodkladne informovať. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať len tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam, ktoré platia na území Slovenskej republiky. Zároveň ak je to pre daný druh tovaru obvyklé tak aj záručnými listami, zoznamom záručných servisných pracovísk. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru. V jednotlivých, hlavne cenovo náročnejších prípadoch, si predavajúcí pre vznik zmluvy vyhradzuje právo pre potvrdenie objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a prípadne uhradenie finančnej zálohy kupujúcim. V prípade, že v priebehu doby, keď bol tovar objednaný, prišlo k výraznej zmene kurzov zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme aj v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

3) POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Záväzné potvrdenie objednávky po preverení dostupnosti a termínu dodania vám zašleme e-mailom alebo potvrdíme telefonicky. V prípade objednávky v pracovných dňoch Vám zašleme potvrdenie v deň uskutočnenia objednávky. V prípade zaslania objednávky v dňoch pracovného pokoja a počas štátom uznaných sviatkov si vyhradzujeme právo zaslať potvrdenie objednávky najbližší pracovný deň po uskutočnení Vašej objednávky. O odoslaní tovaru budete taktiež informovaní e-mailom alebo telefonicky. V prípade akýchkoľvek nejasností Vás budeme, samozrejme, kontaktovať. Potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné potvrdenie objednávky

4) STORNO OBJEDNÁVKY

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky predávajúcim iba v prípade, že predávajúci nesplní podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až 20% ceny tovaru.

5) ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Kupujúci nepodnikateľ / ktorý nemá pridelené IČO / má podľa zákona č.108/2000 zbierky zákonov právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru. Pri odstúpení od zmluvy je potrebné doručiť nám v tejto lehote žiadosť o odstúpenie od zmluvy e-mailom, poštou, telefaxom alebo osobne s číslom daňového dokladu / faktúry / a číslom účtu Vášho bankového účtu. Kupujúci, ktorý odstupuje od kúpnej zmluvy je povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s vrátením tovaru. Výška týchto nákladov môže byť až päťdesiat percent ceny tovaru. Je potrebné, aby kupujúci dodržal tieto podmienky: - Obdržaný, resp. prevzatý tovar zasiela kupujúci na vlastné náklady späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt. Tovar musí vyhovovať nasledovným podmienkam: - Tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale - Tovar musí byť nepoškodený - Tovar nesmie byť použitý - Tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) - Tovar je potrebné zaslať spolu s dokladom o kúpe - Tovar nezasielajte na dobierku. V prípade zaslania tovaru na dobierku nepríde k jeho prevzatiu. Pri zasielaní tovaru neručíme za prípadnú stratu tovaru na ceste k nám. V prípade osobného doručenia tovaru je potrebné dohodnúť si termín doručenia. - Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet najneskôr do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní tovaru. - V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený späť na náklady odosielajúceho.

6) DOPRAVA

Za dopravu u nás neplatíte!!! DOPRAVA ZADARMO je podmienená naším rozvozom

s dodaním nejneskôr do 14dní od objednávky alebo naskladnenia vašej objednávky na náš sklad.

7) DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota v prípade tovaru na sklade je možná do 48 hodín.

V prípade tovarov s dodaním 2-3 týždne tovar zadávame do výroby a dodanie je v priebehu 2-3 týždňov od objednávky.  

V oboch prípadoch Vás do 48 hodín telefonicky informujeme o reálnej dobe dodania. 

8) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vybavíme k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. O prípadnej vade tovaru je kupujúcí povinný informovať neodkladne našu firmu. O reklamácii nás môžete informovať telefonicky, e-mailom alebo poštou. Z dôvodu možných rozporov pri uplatňovaní reklamácie nebudú reklamácie telefónom akceptované. Za vady zapríčinené prepravcom nezodpovedáme.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba v zmysle platných právnych predpisov ( obchodný zákonník, občiansky zákonník,... ) V prípade, že záruka poskytovaná výrobcom je dlhšia ako zákonná záruka platí dlhšia záručná doba. Posudzovanie vád tovaru je podľa platných právnych predpisov, noriem a ustanovení, ktoré nie sú v rozpore s platným právnym poriadkom v Slovenskej republike.

Záruka se mimo iné nevzťahuje na vady:

 • a) vzniknuté bežným opotrebením pri jeho používaní
 • b) spôsobené nesprávnym použitím výrobku
 • c) nesprávnym skladovaním

Postup pri reklamácii:

 • 1) informujte nás o reklamácii e-mailom alebo poštou. Telefonické reklamácie ako je uvedené predtým nebudeme akceptovať.
 • 2) Tovar môžete zaslať (nie na dobierku) na našu adresu alebo priniesť osobne vo vopred dohodnutom termíne. Termín doručenia je možné dohodnúť aj telefonicky.
 • 3) do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 • 4) doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru vydaný našou firmou je podmienkou pre uznanie záručnej reklamácie. V prípade, že uvedený doklad nemáte, bude reklamácia posudzovaná ako pozáručná.
 • 5. v prípade neoprávnenej reklamácie Vám budeme nútený účtovať nevyhnutné náklady vynaložené z riešením neoprávnenej reklamácie.

Vašu reklamáciu vybavíme čo najrýchlejšie. V prípade dlhších reklamácií Vás budeme po vzájomnej dohode neodkladne informovať o stave reklamácie.

Podmienky Garancie najnižšej ceny sú nasledujúce:

 • musí sa jednať o rovnaký druh tovaru (t.j. rovnaký výrobok od rovnakého výrobcu), tovar musí byť v rovnakej kvalite, v rovnakom množstve, musí byť nový, nepoužitý;
 • na tovar musí byť poskytnutá rovnaká záručná doba a nesmie pochádzať z neautorizovaného distribučného zdroja, pretože my predávame iba tovar priamo od výrobcu;
 • dodacia doba musí byť porovnateľná s našou dodacou dobou;
 • do ceny tovaru musia byť započítané aj súvisiace poplatky (dopravné, balné, atď.)
 • garancia sa nevzťahuje na iný tovar, ako na ten, na ktorý sú uplatnené špeciálne cenové akcie a ponuky (výpredaj, znížená záruka, bazárový tovar, podmienka veľkého odberu, dotované, atď. ), v prípade špeciálnych akcií priamo od výrobcu sa snažíme zákazníkom ponúknuť rovnaké podmienky, ktoré ponúkajú výrobcovia iným predajcom;
 • tovar nie je nikde limitovaný maximálnym alebo minimálnym odberom v priebehu času, prípadne nie je množstvo odberu obmedzené iným spôsobom.

Vierohodnosť odkazu posudzujeme my, ale verte nám, že sa snažíme vychádzať naším zákazníkom maximálne v ústrety. Sme profesionáli a preto sa snažíme maximálne rozvíjať naše vzťahy s našimi zákazníkmi. Snažíme sa Vám vždy ponúknuť a zaistiť najlepšie podmienky.

Garancia najnižšej ceny je tu pre Vás!